Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die Steam2Clean voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers verricht. Afwijkende afspraken gelden uitsluitend als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Frequentie
Het object van opdrachtgever wordt op vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd.

Duur
De overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opzegging
De overeenkomst van opdracht aan Steam2Clean kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden opgezegd door zowel opdrachtgever als Steam2Clean, zonder recht op schadevergoeding.

Methode
Opdrachtnemer reinigt het object o.a. met behulp van stoomreinigingsapparatuur en microvezeldoeken. Deze reinigingsmethode is zowel voor het exterieur als interieur van toepassing. Het gebruik van chemicaliën wordt zo veel mogelijk beperkt. Voor de waxlaag wordt gebruik gemaakt van een ecologisch afbreekbare substantie. Het oppervlaktewater wordt op geen enkele wijze verontreinigd.

Reinigingsresultaat
Bij een normaal vervuild object mag de opdrachtgever verwachten dat alle vervuiling wordt verwijderd. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer en lijmresten worden beperkt verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het object zoals lakschade met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het voertuig door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.

Instructies
De opdrachtgever behoort zich aan de eventuele instructies te houden van degene die namens Steam2Clean diens object wast, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht. Handelingen van de opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van Steam2Clean kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op dusdanige wijze inparkeren van de auto dat deze niet volledig bereikbaar is voor de medewerkers van Steam2Clean of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in de auto bij interieurreiniging. Tevens wordt opdrachtgever geacht de medewerkers van Steam2Clean te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van Steam2Clean mogelijkerwijs worden verergerd, bijvoorbeeld bij het los zitten van een sierstrip of recentelijk overgeverfde lakschade.

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per email ingediend te worden, bij voorkeur binnen 24 uur, zodat redelijkerwijs is na te gaan of de uitvoering van de opdracht van Steam2Clean de oorzaak van desbetreffende klacht kan zijn geweest.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel verheven het gevolg is van een foutieve uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht en is beperkt tot het niveau waar tot Steam2Clean is verzekerd, inclusief opzichtdekking. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt door de reinigingsmethode van Steam2Clean. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

Betaling
De factuur wordt elektronisch dan wel handmatig door Steam2Clean ter beschikking gesteld. Betaling geschiedt contant. Voor zakelijke klanten is het tevens mogelijk achteraf uiterlijk binnen 14 dagen te betalen. De opdrachtgever verstrekt daarvoor een goedkeuring en voldoet tevens de hiervoor extra in rekening gebrachte transactiekosten. Bij het niet betalen van een factuur verstuurt Steam2Clean tot tweemaal toe een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Indien de betaling vervolgens niet binnen de daarvoor opgegeven termijn is ontvangen behoudt de Steam2Clean zich nadrukkelijk het recht voor om, zonder nadere kennisgeving, de gehele vordering uit handen te geven aan een Gerechtsdeurwaarder.

                                           

 

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden van stoomreiniging?
Neem gerust contact met ons op.

010 - 848 65 33 
06 - 28 53 25 45

info@steam2clean.nl

 

Contact